Aktualność "UWAGA ZBLIŻA SIĘ POCZĄTEK ROKU, A TO OZNACZA KOLEJNE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH. "

dodano: 2014-11-27
-

1. Obowiązkowe składanie niektórych deklaracji i informacji w formie elektronicznej


Z dodawanych z dniem 1 stycznia 2015 r. przepisów art. 45ba u.p.d.o.f. wynikać będzie, że deklaracje PIT-4 oraz PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11 (w tym załącznika do niej PIT-R), IFT-1/IFT-1R i IFT-3/IFT-3R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 będą, co do zasady, musiały być składane w formie elektronicznej. Tylko w przypadku niektórych podatników możliwe będzie ich składanie w formie papierowej (wyjątek stanowić będzie informacja IFT-3/IFT-3R, która zawsze będzie musiała być składana w formie elektronicznej).


2. Modyfikacja terminu przekazywania do US niektórych deklaracji

Dotychczas informacje PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R i IFT-2/2R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 muszą być przesłane naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku, za który dokumenty są składane.


Od 1 stycznia 2015 r. dotychczasowy termin składania informacji PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R i IFT-2/2R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 dotyczyć będzie wyłącznie dokumentów składanych w formie elektronicznej. Z dodawanego z dniem 1 stycznia 2015 r. art. 45ba ust. 4 u.p.d.o.f. wynikać będzie, że płatnicy składający te dokumenty w formie papierowej będą obowiązani to czynić o miesiąc wcześniej, tj. do końca stycznia roku następującego po roku, za który dokumenty są składane. Dotyczyć to będzie już informacji PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R i IFT-2/2R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r.
    3. Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych


Dotychczas wysokość przychodów pracowników z tytułu używania przez nich samochodów służbowych do celów prywatnych ustala się na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f. (zob. art. 12 ust. 2 u.p.d.o.f.).


Z dniem 1 stycznia 2015 r. dodane zostaną przepisy określające zryczałtowaną wysokość przychodów pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Z dodawanych z tym dniem przepisów art. 12 ust. 2a i 2b u.p.d.o.f. wynikać będzie, że wysokość tych przychodów to:

1) 250 zł miesięcznie lub 1/30 tej kwoty za każdy dzień miesiąca wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,

  1. 400 zł miesięcznie lub 1/30 tej kwoty za każdy dzień miesiąca wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
4. Fakultatywny sposób powstawania przychodów w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych


Dotychczas do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (zob. art. 13 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.f). Okresem sprawozdawczym na gruncie u.p.d.o.f. jest miesiąc, a więc brzmienie tego przepisu powoduje, że otrzymywanie zaliczek i przedpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych miesiącach, nie skutkuje powstawaniem u podatników przychodów. Przychody w tym zakresie powstają dopiero w dacie wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi (zgodnie z art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f.).


Z dniem 1 stycznia 2015 r. dodane zostaną przepisy art. 14 ust. 1j-1l u.p.d.o.f. umożliwiające podatnikom wybór rozliczenia polegającego na tym, że w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z przepisami u.p.t.u., za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty. Warunkiem możliwości stosowania tego rozliczenia będzie zawiadomienie o jego wyborze naczelnika urzędu skarbowego (co do zasady, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego).Już niebawem na naszej stronie poinformujemy was o kolejnych zmianach jakie czekają nas w podatkach w 2015 roku.Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Sławomira Dymek

ul. Gliwicka 7/2
40-079 Katowice
Telefon: 32 781 09 00
Fax: 32 781 09 00

Na skróty

Certyfikaty Kalendarium Logowanie do Pulpitu Menadżera Pliki do pobrania Przydatne linki Wskaźniki i stawki
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia