Outsourcing usług księgowych

Usługi księgowe

 • Prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych na zlecenie, sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych, sporządzanie sprawozdań, wymaganych przez przepisy polskiego prawa, raportowanie zgodnie z potrzebami Klienta.
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zlecenie, sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców, sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczeń w zakresie podatku VAT. Sporządzanie e-deklaracji podatkowych i przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych.
 • Prowadzenie innych ewidencji księgowych wymaganych przepisami prawa.

Korzyści:

Powierzając obsługę księgową Naszej Kancelarii nasi Klienci uzyskują następujące korzyści:

 • obniżenie kosztów
 • uniknięcie inwestycji w kosztowne rozwiązania informatyczne
 •  transfer odpowiedzialności na Kancelarię
 • szybki dostęp do raportów finansowych 
 • dostęp do wiedzy i doświadczeń ekspertów bez konieczności zatrudniania ich na etat
 • odciążenie Dyrektora Finansowego od zarządzania działem księgowości

 

Nadzór księgowy
W zakresie tych usług prowadzimy kontrolę dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, weryfikujemy poprawności zapisów oraz udzielamy pomocy w przygotowywaniu poprawnej z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego dokumentacji sprawozdawczej, Opracowujemy zakładowy plan kont oraz politykę rachunkowości w firmie.  Weryfikujemy  lub sporządzamy deklaracje podatkowe.

Analizy ekonomiczne, biznesplany
Każde przystąpienie do inwestycji powinno być poparte rzetelnie przeprowadzoną analizą ekonomiczną i sporządzeniem profesjonalnego biznesplanu. Nasza Firma przygotowuje biznesplany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, ale także prognozy finansowe, biznesplany i analizy niezbędne do złożenia wniosku kredytowego. Przygotowujemy wnioski kredytowe.

Świadczone przez nas usługi są ubezpieczone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC Doradcy Podatkowego w Towarzystwie Ubezpieczenowym Lloyd's.

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Sławomira Dymek

ul. Pułaskiego 17/142
40-276 Katowice
Telefon: 32 781 09 00
Fax: 32 781 09 00

Na skróty

Certyfikaty Kalendarium Pliki do pobrania Przydatne linki Wskaźniki i stawki
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia