Payroll, Outsourcing kadrowo-płacowy

W chwili obecnej, dziedzina zwana "kadry-płace", w szczególności payroll, staje się coraz bardziej istotna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Częste zmiany prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatkowych wymagają nieustannego śledzenia przepisów oraz ustawicznego uaktulaniania systemów naliczających wynagrodzenia.   
Zewnętrzna administracja płac i kadr jest znanym rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu kadr i płac. Dzięki temu rozwiązaniu nasi klienci mają zapewnioną poufność wynagrodzeń i podążanie za zmianami w tej dziedzinie.
 
Proponujemy Państwu usłgę, w skócie zwana payroll, polegającą na całkowitym  lub częściowym przejęciu zagadnień związanych z naliczaniem płac i prowadzenem kadr.
 
Outsourcing płac i kadr jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenia kosztów administracyjnych firm i zapewnienie poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej.
 
W ramach tej usługi zapewniamy:
 
Administrację kadr:
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczki osobowe) pracowników zodnie z przepisami prawa pracy
  • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS
  • dokonywania zmian danych osób zatrudnionych
  • przygotowywanie umów o pracę wraz załącznikami
  • przygotowywanie aneksów do umów o pracę
  • przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę
  • opracowaywanie zmian warunków pracy i płacy
  • wystawianie świadectw pracy
  • rozliczanie czasu pracy pracowników
  • rozliczanie wykorzystanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych  itd. 
Administracja płac:
  • utowrzenie bazy danych pracowników
  • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących pracodawcę postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń
  • sporządzenia list płac
  • naliczanie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika.
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS-u odpowiednich miesięcznych deklaracji i raporów (DRA, RCX, RSA, RZA) pracowiników i zleceniobiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • naliczanie zaliczek na podatek dochodowych oraz sporządzanie deklaracji PIT-4R i PIT-AR
  • przygotowanie pasków płac , ZUS RMUA, IFT-1 , rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników ( PIT-11, PIT-40)
  • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników
  • sporządzanie przelewów bankowych do ZUS i Urzędu Skarbowego i innych instytucji
  • sporządzanie deklaracji do PFRON
Pozostałe czynności:
  • opracownie regulaminów pracy i wynagrodzeń
  • opracownie polityki antymobbingowej  
  • opracownie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
  • sporządzanie wniosków do PFRON o dofinansowanie kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych
Każdy zlecony przez Klienta projekt jest realizowany indywidualnie, uwzględnia specyfikę firmy.
 
Przejęcie przez nas odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi, ZUS-em i innymi instytucjami, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych. Ponadto pozwoli obniżyć koszty prowadzonej przez Was działalności oraz zwiększy  poufność danych płacowych.
 
Payroll jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie kadr i płac, które może być zastosowane w Państwa firmie. Naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji kadrowej stają się naszym zadaniem.
 

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Sławomira Dymek

ul. Pułaskiego 17/142
40-276 Katowice
Telefon: 32 781 09 00
Fax: 32 781 09 00

Na skróty

Certyfikaty Kalendarium Pliki do pobrania Przydatne linki Wskaźniki i stawki
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia