Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie wskazuje Ci przede wszystkim minimalną kwotę brutto, jaką musisz zapłacić pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2016r. - 1.850 zł.

Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego też, zatrudniony po raz pierwszy w roku 2013, nie może zarobić mniej niż 1.480 zł (80% z 1.850 zł).

Podstawa prawna: - art. 2 ust. 5 i art.6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.).,
- rozporządzenie z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. nr 1026).

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Sławomira Dymek

ul. Pułaskiego 17/142
40-276 Katowice
Telefon: 32 781 09 00
Fax: 32 781 09 00

Na skróty

Certyfikaty Kalendarium Pliki do pobrania Przydatne linki Wskaźniki i stawki
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia