Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2013 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2917,14 zł.

Podstawa naliczaniaWysokość
Na jednego pracownika -37,5%1093,93 zł
Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych -5 0%1458,57 zł
Na jednego młodocianego:
 • w pierwszym roku nauki - 5%
 • 145,86 zł
 • w drugim roku nauki - 6%
 • 175,03 zł
 • w trzecim roku nauki - 7%
 • 204,20 zł
  Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% - do 43,75 % podstawy wymiaru1276,25 zł
  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki182,32 zł
  Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia naprowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego218,79 zł

  Podstawa prawna:
  • ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.);
  • obwieszczenie Prezesa GUS z 17 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i w drugim półroczu 2011 r. (M.P. Nr 15, poz.156).

  Dane kontaktowe

  Kancelaria Doradcy Podatkowego Sławomira Dymek

  ul. Pułaskiego 17/142
  40-276 Katowice
  Telefon: 32 781 09 00
  Fax: 32 781 09 00

  Na skróty

  Certyfikaty Kalendarium Pliki do pobrania Przydatne linki Wskaźniki i stawki
  Doradca Podatkowy
  Projekt i wykonanie BerMar multimedia